Privacyverklaring

Als je onze website bezoekt of bij ons producten of diensten bestelt, dan verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt, in deze verklaring leggen wij je uit hoe we dat doen.

Wie is verwerkingsverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

Taraxacum BV is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Adres

Telefoon
E-mail
KvK-nummer

Fuut 11
3628 CR Kockengen
+31 652 673 803
info@basiskennisrequirements.nl
30.142.444

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. In veel gevallen zal een websitebezoeker ook een klant zijn. Een klant is voor ons iemand die een account bij ons heeft of iemand die in het verleden iets besteld heeft zonder een account te gebruiken of aan te maken.
Persoonsgegevens van klanten zijn van de klant zelf afkomstig. Die zijn dan bijvoorbeeld opgegeven bij het aanmaken van een account of bij het bestellen van een product. Het kan ook zijn dat wij de persoonsgegevens hebben gekregen omdat een klant of websitebezoeker contact heeft gehad met onze klantenservice.
Persoonsgegevens van websitebezoekers zijn gegevens die de websitebezoeker niet rechtstreeks heeft achtergelaten bij ons. Het gaat dan om gegevens die bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van de website of gegevens die technisch noodzakelijk zijn te verwerken in het kader van het gebruik, zoals bijvoorbeeld IP-adressen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is het doel en de juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens verkregen bij aanmaken account.

Als je een account aanmaakt, laat je gegevens bij ons achter. Het gaat dan om de NAWTE-gegevens en je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Tip: kies voor jouw account een eigen, uniek, sterk wachtwoord. Deze persoonsgegevens heb je dan zelf bij ons achtergelaten bij het maken van een account. Het doel van het account is om alles in een oogopslag bij elkaar te hebben, en om het bestellen en het gebruik van onze website te vergemakkelijken. De juridische grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is een gerechtvaardigd belang. Wij willen zo goed mogelijk inspelen op de wensen van onze klanten.

Persoonsgegevens verkregen bij een bestelling.

Als je via onze website een bestelling plaatst dan moet je voor een goede afhandeling van de door jouw gewenste bestelling bepaalde gegevens in te vullen, namelijk NAWTE-gegevens, bankgegevens, gegevens voor (afhandeling van) de bestelling. Het doel en de juridische grondslag is in dit geval dat wij deze persoonsgegevens verwerken in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij je producten of diensten besteld hebt en wij die aan je leveren. Daarnaast is de juridische grondslag om deze gegevens te verwerken een gerechtvaardigd belang, want wij willen je naar aanleidingen van bestellingen zo goed mogelijk informeren.
Als je een account gebruikt bij het plaatsen van een bestelling, halen we de gegevens op uit jouw account om het bestelproces voor je makkelijker te maken.
Het kan ook zijn dat jouw gegevens door iemand anders zijn opgegeven. Dit kan zijn omdat een derde een bestelling naar je wenst te versturen, bijvoorbeeld jouw werkgever. In dat laatste geval zien wij ons nog steeds als verwerkingsverantwoordelijke (en niet als verwerkingsverantwoordelijke namens jouw werkgever).

Persoonsgegevens verkregen bij reviews

Wij bieden op onze website en webwinkel de mogelijkheid om een review achter te laten bij een product. Dat is voor ons en onze klanten een zeer waardevolle functie. Zo kunnen andere klanten betere en meer geïnformeerde keuzes maken. Voor deze review vragen wij je om bepaalde gegevens door te geven. Een review is openbaar voor iedereen. De juridische grondslag is in dit geval ons gerechtvaardigd belang. Belangrijk om te weten is dat jouw grondrechten hierbij uiteraard niet worden geschonden.

Persoonsgegevens verkregen bij reacties

Als je commentaar geeft of reacties invult op deze website worden de gegevens uit het commentaarformulier bewaard, evenals het IP-adres en de ‘browser user agent string’ om spam te kunnen tegenhouden.
Een geanonimiseerde hash op basis van het email-adres kan worden verstrekt aan de Gravatar service van WordPress om te zien of je daarvan gebruik maakt. Als je Gravatar gebruikt en jouw commentaar is geaccordeerd, is je profielfoto is zichtbaar in de context van dat commentaar. De Gravatar service privacyverklaring vind je op https://automattic.com/privacy/. Door jou ingevuld commentaar kan worden vertrekt aan een derde partij ten behoeve van geautomatiseerde spam-detectie.
Tip: Als je foto’s en dergelijke upload naar deze website, zorg dan dat deze geen locatiedata (EXIF GPS) bevatten. Daarmee voorkom je dat andere bezoekers de exacte locatie van de betreffende foto’s kunnen achterhalen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt naar aanleiding van contact met onze klantenservice

Je kunt met ons altijd contact opnemen, bijvoorbeeld over de status is van jouw bestelling, voor klachten maar liefst ook voor complimenten. Wij leggen bij dat contact jouw gegevens vast. Het betreft dan alleen basale gegevens zoals NAWTE. Daarnaast kunnen we ook vastleggen wat we voor je hebben gedaan en wat er besproken of afgesproken is. Op deze manier kunnen we als je opnieuw contact opneemt zien wat er vorige keer besproken of afgesproken is. De juridische grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is in dit geval gerechtvaardigd belang. Ook hierbij worden jouw grondrechten weer in ogenschouw genomen en niet geschonden.

Hoe is de verwerking van persoonsgegevens beveiligd?

Wij beveiligen de verwerking van persoonsgegevens tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Zorg er wel voor dat de apparaten waarmee je onze website bezoekt, zoals bijvoorbeeld jouw computer, tablet of mobiele telefoon, veilig zijn.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval ‘verwerkers’ genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om onze hosting provider Bhosted.nl.

Logistieke partners

Als je een bestelling plaatst dan worden de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling bij jou te laten bezorgen gedeeld met een bezorgdienst.
Wij maken gewoonlijk gebruik van PostNL. Zij krijgen van ons de NAWTE-gegevens om de bestelling op de opgegeven locatie te bezorgen en je daarover te informeren. Bezorgdiensten kunnen ook andere dienstverleners betrekken bij het verzorgen van het verzendproces. Bezorgdiensten en logistieke dienstverleners zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we het bezoek aan en het gebruik van onze website analyseren en verbeteren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn, zoals bijvoorbeeld Youtube. Wanneer je degelijke content bekijkt, bezoekt je in feite die andere website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens die gelinkt zijn aan jouw account zolang je een account hebt. Verwijder je dat account, dan worden daarmee automatisch jouw gegevens verwijderd. Dat geldt niet voor gegevens die wij op grond van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Die bewaren we zolang dat nodig is om aan de wet te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de bestellingen die wij zeven jaar lang moeten bewaren.

Hoe zit het met cookies?

Die hebben wij uiteraard ook. Via onze website kunnen cookies op jouw apparaten worden geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Wat zijn jouw rechten?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

De AVG kent je de volgende rechten toe:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, en het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om jouw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Als de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Je hebt uiteraard het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Maar neem liever eerst even contact met ons op, dan komen we er vast snel samen uit!

Wijzigingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan (moeten) passen, omdat bijvoorbeeld de betreffende regels wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de actuele versie.

Actuele versie: 21 mei 2021